Stocks-SKT-Tanger Factory Outlet Centers Inc

SKT Tanger Factory Outlet Centers Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Tanger Factory Outlet Centers Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.84B
Phạm vi trong ngày
26.28
-
26.91
Phạm vi 52 tuần
17.16
-
28.73
Khối lượng (3 tháng)
902.34K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
30.83
Doanh thu
453.33M

Tin tức mới nhất về Tanger Factory Outlet Centers Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 51 
52
Môi trường
51
Xã hội
62
Quản trị

Mọi người cũng đã mua