StocksTanger Factory Outlet Centers IncSKT

SKT

Tanger Factory Outlet Centers Inc

14.11 -0.12 (-0.84%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
14.09
B
14.16

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.11
Trong Ngày 13.78 - 14.15
Trong 52 Tuần 13.74 - 22.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)685.02K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.31%
Beta1.3459
Vốn hóa thị trường1.47B
Hệ số P/E35.41
Doanh thu443.34M
EPS0.3985
Cổ tức (Lợi suất)0.765 (5.42%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen J. Yalof
Nhân viên 573

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Tanger Factory Outlet Centers Inc increased tính đến 5.71% và có tổng là 426.53M. Thu nhập ròng increased tính đến 122.62% đến 8.75M. Tài sản ròng increased tính đến 39.26% đến 499.79M và EPS increased từ -0.40 đến 0.08.
SKT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.01%
Biên Hoạt động
27.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.59%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
112.47M
112.09M
108.87M
105.84M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-11.47M
13.59M
21.25M
20.6M