StocksScotts Miracle-Gro CompanySMG

SMG

Scotts Miracle-Gro Company

81.21 -3.16 (-3.74%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
81.21
B
81.48

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó84.37
Trong Ngày 80.61 - 83.42
Trong 52 Tuần 71.78 - 180.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)566.83K
Lợi nhuận trong 1 năm-46.28%
Beta1.0856
Vốn hóa thị trường4.68B
Hệ số P/E11.55
Doanh thu4.17B
EPS-4.8358
Cổ tức (Lợi suất)2.64 (3.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/202280.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Agricultural
Tổng Giám đốc Điều hành James Hagedorn
Nhân viên 7,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Scotts Miracle-Gro Company increased tính đến 19.20% và có tổng là 4.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.70% đến 517.30M. Tài sản ròng increased tính đến 44.16% đến 1.01B và EPS increased từ 6.81 đến 8.96.
SMG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.19%
Biên Hoạt động
11.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.48%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
737.8M
566M
1.68B
1.19B
Lợi nhuận Gộp
128.7M
118.7M
593.7M
302.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-32.5M
-35.4M
389M
166.6M
Thu nhập Ròng
-48.7M
-50M
276.5M
-443.9M