StocksSmith & NephewSN.L

SN.L

Smith & Nephew

1001.50 -7.98 (-0.79%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1001.50
B
1005.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1001.50
Trong Ngày 988.52 - 1009.48
Trong 52 Tuần 988.52 - 1378.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.29M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.77%
Beta0.1427
Vốn hóa thị trường8.73B
Hệ số P/E23.78
Doanh thu3.92B
EPS0.4224
Cổ tức (Lợi suất)0.2766 (2.76%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202228/06/202205/09/20221050.001100.001150.001200.001250.001300.001350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Deepak S Nath, PhD
Nhân viên 18,369

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Smith & Nephew increased tính đến 6.57% và có tổng là 3.79B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.06% đến 381.01M. Tài sản ròng increased tính đến 6.45% đến 4.11B và EPS increased từ 0.40 đến 0.43.
SN.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.23%
Biên Hoạt động
13.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.79%
03/14
06/14
09/14
12/14
Tổng Doanh thu
648.33M
681.44M
687.79M
788.98M
Lợi nhuận Gộp
473.1M
502.02M
492.48M
575.47M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
123.86M
133.67M
124.02M
198.35M
Thu nhập Ròng
90.63M
52.88M
61.11M
101.07M