StocksSenior PLCSNR.L

SNR.L

Senior PLC

118.62 -0.80 (-0.67%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
118.62
B
119.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó118.62
Trong Ngày 117.22 - 123.02
Trong 52 Tuần 110.10 - 174.44
Khối lượng Trung bình (3 tháng)196.64K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.03%
Beta0.3705
Vốn hóa thị trường506.9M
Hệ số P/E34.28
Doanh thu728.1M
EPS0.0353
Cổ tức (Lợi suất)0.003 (0.25%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202230/06/202207/09/2022120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành David Hamilton Squires
Nhân viên 5,664

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Senior PLC decreased tính đến 10.21% và có tổng là 658.70M. Thu nhập ròng increased tính đến 115.27% đến 24.20M. Tài sản ròng increased tính đến 8.09% đến 425.10M và EPS increased từ -0.38 đến 0.06.
SNR.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
6.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.89%
Biên Hoạt động
2.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.23%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.08B
1.11B
733.6M
658.7M
Lợi nhuận Gộp
207.4M
N/A
95.8M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
70.6M
-6.5M
-145M
10.3M
Thu nhập Ròng
50.1M
29.2M
-158.5M
24.2M