StocksSenior PLCSNR.L

SNR.L

Senior PLC

158.66 4.10 (2.65%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Giao dịch
S
158.66
B
159.34

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó154.56
Trong Ngày148.97 - 160.16
Trong 52 Tuần40.96 - 183.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)865.02K
Lợi nhuận trong 1 năm184.59%
Beta-0.1178
Vốn hóa thị trường650.17M
Hệ số P/E6.3
Doanh thu733.6M
EPS-0.3821
Cổ tức (Lợi suất)0.0742 (4.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/02/202126/04/202106/07/2021100.00120.00140.00160.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành David Hamilton Squires
Nhân viên 5,880

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Senior PLC decreased tính đến 33.95% và có tổng là 733.60M. Thu nhập ròng decreased tính đến 642.81% đến -158.50M. Tài sản ròng decreased tính đến 29.72% đến 393.30M và EPS decreased từ 0.07 đến -0.38.
SNR.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
6.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.64%
Biên Hoạt động
-24.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.33%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
1.02B
1.08B
1.11B
733.6M
Lợi nhuận Gộp
199.1M
207.4M
N/A
95.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
66.4M
70.6M
-6.5M
-145M
Thu nhập Ròng
60.3M
50.1M
29.2M
-158.5M