StocksSanofiSNY

SNY

Sanofi

51.33 -0.76 (-1.45%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
51.33
B
51.45

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó52.09
Trong Ngày51.23 - 52.20
Trong 52 Tuần43.51 - 54.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.56M
Lợi nhuận trong 1 năm7.43%
Beta0.5956
Vốn hóa thị trường130.78B
Hệ số P/E18.81
Doanh thu43.15B
EPS2.7689
Cổ tức (Lợi suất)1.351 (2.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202248.0049.0050.0051.0052.0053.0054.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Paul Hudson
Nhân viên 99,412

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Sanofi increased tính đến 1.61% và có tổng là 41.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 328.14% đến 14.08B. Tài sản ròng increased tính đến 16.45% đến 77.26B và EPS increased từ 1.29 đến 5.57.
SNY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.38%
Biên Hoạt động
21.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.93%
06/15
09/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
10.37B
10.66B
9.54B
8.58B
Lợi nhuận Gộp
6.45B
6.66B
5.65B
5.39B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.02B
2.39B
1.3B
1.46B
Thu nhập Ròng
1.47B
1.84B
605.27M
1.12B