StocksSouthern CoSO

SO

Southern Co

70.93 0.12 (0.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
70.93
B
71.08

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó70.82
Trong Ngày 70.57 - 71.53
Trong 52 Tuần 60.95 - 77.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.37M
Lợi nhuận trong 1 năm15.36%
Beta0.7638
Vốn hóa thị trường75.25B
Hệ số P/E32.95
Doanh thu23.95B
EPS2.1493
Cổ tức (Lợi suất)2.66 (3.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas A. Fanning
Nhân viên 27,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Southern Co increased tính đến 14.77% và có tổng là 23.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 25.59% đến 2.31B. Tài sản ròng increased tính đến 0.13% đến 32.57B và EPS decreased từ 2.93 đến 2.24.
SO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.32%
Biên Hoạt động
20.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.71%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
5.3B
6.24B
5.76B
6.65B
Lợi nhuận Gộp
1.56B
2.15B
906M
1.71B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.25B
1.84B
585M
1.34B
Thu nhập Ròng
376M
1.11B
-283M
991M