Stocks-SOF.BR-Sofina SA

SOF.BR Sofina SA

216.00 0 (0%)
Giao dịch

Sofina SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
7.2B
Phạm vi trong ngày
214.88
-
217.27
Phạm vi 52 tuần
167.75
-
238.44
Khối lượng (3 tháng)
16.19K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-13.85
Doanh thu
77.94M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
48
Môi trường
58
Xã hội
56
Quản trị

Mọi người cũng đã mua