Stocks-SOF.BR-Sofina SA

SOF.BR Sofina SA

234.40 0.60 (0.26%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư
0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
7.89B
Phạm vi trong ngày
229.06
-
234.65
Phạm vi 52 tuần
169.55
-
369.27
Khối lượng (3 tháng)
28.32K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
2.57
Doanh thu
83.62M
Thảo luận Hàng đầu

Thu nhập sắp có

30
T3
BÁO CÁO
Sofina SA Báo cáo thu nhập Q3 2022 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
49
Môi trường
61
Xã hội
66
Quản trị

Mọi người cũng đã mua