Stocks-SOFI-SoFi Technologies Inc

SOFI SoFi Technologies Inc

7.46 -0.26 (-3.37%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.46
Trong Ngày 7.31 - 7.97
Trong 52 Tuần 4.23 - 13.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)44.3M
Lợi nhuận trong 1 năm-36.42%
Beta1.7886
Vốn hóa thị trường6.92B
Hệ số P/E
Doanh thu1.76B
EPS-0.3929
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Anthony J. Noto, MBA
Nhân viên 2,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của SoFi Technologies Inc increased tính đến 62.08% và có tổng là 1.76B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.79% đến -320.41M. Tài sản ròng increased tính đến 17.68% đến 5.53B và EPS increased từ -0.92 đến -0.36.
SOFI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
-37.41%
Biên Hoạt động
-18.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.64%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
353.82M
389.31M
464.17M
555.5M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-110.36M
-95.84M
-74.21M
-40.01M