StocksSopra Steria GroupSOP.PA

SOP.PA

Sopra Steria Group

135.00 4.20 (3.21%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
134.70
B
135.30

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó135.00
Trong Ngày 131.70 - 135.60
Trong 52 Tuần 124.41 - 177.54
Khối lượng Trung bình (3 tháng)19.81K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.74%
Beta0.1796
Vốn hóa thị trường2.76B
Hệ số P/E12.76
Doanh thu4.9B
EPS10.6521
Cổ tức (Lợi suất)3.2 (2.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202215/09/2022130.00140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Cyril Malargé, PhD
Nhân viên 47,437

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sopra Steria Group increased tính đến 9.85% và có tổng là 4.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 62.74% đến 193.50M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
SOP.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
8.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.54%
Biên Hoạt động
7.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.74%
06/12
09/12
12/12
03/13
Tổng Doanh thu
301.8M
290.2M
336.9M
321.3M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
336.9M
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A