ETF-SOXL-Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares

SOXL Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares

21.20 0.27 (1.28%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
% Lợi Nhuận Giá