StocksSpirit AeroSystems Holdings IncSPR

SPR

Spirit AeroSystems Holdings Inc

29.30 -0.07 (-0.24%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
29.27
B
29.37

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.30
Trong Ngày 27.69 - 29.49
Trong 52 Tuần 26.16 - 53.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.04M
Lợi nhuận trong 1 năm-37.93%
Beta1.6567
Vốn hóa thị trường3.15B
Hệ số P/E9.87
Doanh thu4.23B
EPS-4.0468
Cổ tức (Lợi suất)0.26 (0.89%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202210/06/202230.0035.0040.0045.0050.0055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas C. Gentile, III, MBA
Nhân viên 16,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Spirit AeroSystems Holdings Inc increased tính đến 9.77% và có tổng là 1.17B. Thu nhập ròng increased tính đến 56.11% đến -52.80M. Tài sản ròng decreased tính đến 14.20% đến 407.70M và EPS increased từ -1.15 đến -0.51.
SPR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-0.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.78%
Biên Hoạt động
-8.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.18%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1B
980M
1.07B
1.17B
Lợi nhuận Gộp
-9.9M
-56.2M
8.7M
34.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-92.5M
-155.8M
-78.9M
-42M
Thu nhập Ròng
-135.3M
-113.6M
-120.3M
-52.8M