StocksSpartanNash CompanySPTN

SPTN

SpartanNash Company

25.03 -0.16 (-0.65%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
25.03
B
25.14

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó25.20
Trong Ngày24.74 - 25.18
Trong 52 Tuần17.25 - 26.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)253.29K
Lợi nhuận trong 1 năm42.18%
Beta0.372
Vốn hóa thị trường905.8M
Hệ số P/E14.27
Doanh thu9.08B
EPS1.7656
Cổ tức (Lợi suất)0.8 (3.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Tony B. Sarsam
Nhân viên 18,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của SpartanNash Company increased tính đến 9.52% và có tổng là 9.35B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,151.36% đến 74.04M. Tài sản ròng increased tính đến 6.91% đến 735.05M và EPS increased từ 0.16 đến 2.12.
SPTN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.16%
Biên Hoạt động
1.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.03%
12/20
04/21
07/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.25B
2.66B
2.11B
2.07B
Lợi nhuận Gộp
338.2M
418.03M
333.63M
329.48M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
21.56M
N/A
29.38M
22.64M
Thu nhập Ròng
11.8M
19.52M
16.81M
15.18M