Stocks-SPWH-Sportsman's Warehouse Holdings Inc

SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc

3.74 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Sportsman's Warehouse Holdings Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
139.92M
Phạm vi trong ngày
3.67
-
3.77
Phạm vi 52 tuần
3.00
-
9.93
Khối lượng (3 tháng)
513.94K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-15.06
Doanh thu
1.3B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

10
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
5.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
44
Thấp
Ngành 
Trung bình 50 
43
Môi trường
59
Xã hội
24
Quản trị

Mọi người cũng đã mua