StocksSwiss Re AGSREN.ZU

SREN.ZU

Swiss Re AG

71.60 -0.02 (-0.03%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
71.60
B
71.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó71.62
Trong Ngày 71.04 - 72.63
Trong 52 Tuần 71.04 - 102.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.19M
Lợi nhuận trong 1 năm-13.41%
Beta0.3208
Vốn hóa thị trường20.69B
Hệ số P/E15.79
Doanh thu42.06B
EPS4.5333
Cổ tức (Lợi suất)5.6 (7.82%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/01/202204/04/202217/06/202275.0080.0085.0090.0095.00100.00105.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Mumenthaler, PhD
Nhân viên 13,985

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Swiss Re AG decreased tính đến 2.69% và có tổng là 39.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 269.87% đến 1.31B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -2.85 đến N/A.
SREN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
0.89%
Biên Hoạt động
3.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.12%
12/16
12/16
12/16
03/17
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
10.23B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
658.26M