Stocks-SRPT-Sarepta Therapeutics Inc

SRPT Sarepta Therapeutics Inc

126.87 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Sarepta Therapeutics Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
11.87B
Phạm vi trong ngày
126.14
-
128.89
Phạm vi 52 tuần
55.15
-
159.48
Khối lượng (3 tháng)
1.22M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-16.2
Doanh thu
1.1B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
111.60

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
39
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 45 
36
Môi trường
42
Xã hội
35
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh