Stocks-SRPT-Sarepta Therapeutics Inc

SRPT Sarepta Therapeutics Inc

119.93 -0.16 (-0.13%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó120.10
Trong Ngày 118.02 - 120.50
Trong 52 Tuần 61.17 - 127.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.08M
Lợi nhuận trong 1 năm40.78%
Beta0.8756
Vốn hóa thị trường10.54B
Hệ số P/E
Doanh thu876.05M
EPS-8.2093
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Douglas S. Ingram
Nhân viên 840

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sarepta Therapeutics Inc increased tính đến 29.96% và có tổng là 701.89M. Thu nhập ròng increased tính đến 24.43% đến -418.78M. Tài sản ròng increased tính đến 21.82% đến 928.01M và EPS increased từ -7.11 đến -5.15.
SRPT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.18%
Biên Lợi nhuận Ròng
-100.61%
Biên Hoạt động
-61.09%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-25.15%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
201.46M
210.83M
233.49M
230.27M
Lợi nhuận Gộp
159.57M
168.67M
185.8M
179.61M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-105.81M
-86.88M
-211.13M
-131.36M
Thu nhập Ròng
-121.98M
-105.03M
-231.48M
-257.74M