Stocks-SRT.DE-Sartorius AG

SRT.DE Sartorius AG

352.47 10.97 (3.21%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó341.50
Trong Ngày 338.99 - 356.96
Trong 52 Tuần 261.61 - 435.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.95K
Lợi nhuận trong 1 năm-8.25%
Beta-0.1281
Vốn hóa thị trường23.36B
Hệ số P/E42.55
Doanh thu4.04B
EPS8.0257
Cổ tức (Lợi suất)1.25 (0.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023275.00300.00325.00350.00375.00400.00425.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Joachim Kreuzburg, PhD
Nhân viên 13,832

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sartorius AG increased tính đến 47.68% và có tổng là 3.45B. Thu nhập ròng increased tính đến 72.15% đến 553.40M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.31 đến N/A.
SRT.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.80%
Biên Hoạt động
28.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.67%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
922.3M
1.02B
1.04B
1.05B
Lợi nhuận Gộp
N/A
538.2M
N/A
556.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
150.5M
277.2M
56.7M
208.5M