StocksSTMicroelectronics NVSTM.US

STM.US

STMicroelectronics NV

43.85 -0.48 (-1.08%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
43.80
B
43.90

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.85
Trong Ngày43.65 - 47.07
Trong 52 Tuần33.16 - 52.15
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.75M
Lợi nhuận trong 1 năm9.05%
Beta1.4805
Vốn hóa thị trường40.23B
Hệ số P/E21.96
Doanh thu12.44B
EPS2.0189
Cổ tức (Lợi suất)0.1887 (0.43%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202126/10/202107/01/202240.0042.5045.0047.5050.0052.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Jean-Marc Chery
Nhân viên 46,016

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của STMicroelectronics NV increased tính đến 24.67% và có tổng là 12.74B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.20 đến N/A.
STM.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.24%
Biên Hoạt động
15.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.32%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.24B
3.02B
2.99B
3.2B
Lợi nhuận Gộp
1.25B
1.18B
1.21B
1.33B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
525M
406M
445M
573M
Thu nhập Ròng
583M
365M
413M
476M