ETF-SVXY-ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

65.17 0.47 (0.73%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó64.70
Trong Ngày 64.24 - 65.84
Trong 52 Tuần 45.01 - 67.34
Lợi nhuận trong 1 năm14.30%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC