ETFiShares Core MSCI World UCITS ETFSWDA.L

SWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF

6080.87 5.00 (0.08%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
6080.87
B
6103.14

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6080.87
Trong Ngày 6019.96 - 6108.82
Trong 52 Tuần 5631.93 - 6692.97
Lợi nhuận trong 1 năm-0.48%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC