StocksStanley Black & Decker IncSWK

SWK

Stanley Black & Decker Inc

176.86 -1.77 (-0.99%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
176.47
B
177.15

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó176.86
Trong Ngày171.77 - 178.31
Trong 52 Tuần167.99 - 224.74
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.32M
Lợi nhuận trong 1 năm0.11%
Beta1.4513
Vốn hóa thị trường28.83B
Hệ số P/E15.82
Doanh thu17.17B
EPS11.1806
Cổ tức (Lợi suất)2.98 (1.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/2022175.00180.00185.00190.00195.00200.00205.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Tools And Hardware
Tổng Giám đốc Điều hành James M. Loree
Nhân viên 53,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Stanley Black & Decker Inc increased tính đến 0.64% và có tổng là 14.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.88% đến 1.23B. Tài sản ròng increased tính đến 21.05% đến 11.07B và EPS increased từ 6.35 đến 7.77.
SWK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.23%
Biên Hoạt động
15.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.90%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.41B
4.2B
4.3B
4.26B
Lợi nhuận Gộp
1.57B
1.57B
1.54B
1.4B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
729.2M
732.8M
588.2M
482M
Thu nhập Ròng
467.7M
486.8M
458.5M
414.1M