StocksSkyworks SolutionsSWKS

SWKS

Skyworks Solutions

85.27 -3.99 (-4.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
85.14
B
85.45
Bài viết đã Ghim
Marek Malina
$SWKS (Skyworks Solutions) 𝙎𝙩𝙤𝙘𝙠 𝘼𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙞𝙨: 𝙏𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚𝙣𝙚𝙛𝙞𝙩 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙞𝙨𝙚 𝙤𝙛 𝟱𝙂 📑𝘾𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮 - Any electronics or technology that uses Wi-Fi, Bluetooth, radio frequencies, NFC and others for connection or communication is powered by semiconductors.... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
null
.
Bản tin Thị trường
Hàng đầu