Stocks-SYF-Synchrony Financial

SYF Synchrony Financial

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Synchrony Financial giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
16.03B
Phạm vi trong ngày
38.21
-
38.98
Phạm vi 52 tuần
26.56
-
39.81
Khối lượng (3 tháng)
4.46M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.48
Doanh thu
17.34B

Tin tức mới nhất về Synchrony Financial

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

15
T2
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.25 mỗi cổ phiếu
17
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
43.85

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 45 
46
Môi trường
49
Xã hội
54
Quản trị

Mọi người cũng đã mua