StocksSynchrony FinancialSYF

SYF

Synchrony Financial

29.18 -0.48 (-1.62%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
29.17
B
29.29

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.18
Trong Ngày 28.68 - 29.56
Trong 52 Tuần 27.18 - 52.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-41.85%
Beta1.5965
Vốn hóa thị trường14.1B
Hệ số P/E4.27
Doanh thu11.85B
EPS6.8525
Cổ tức (Lợi suất)0.89 (3.05%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Brian D. Doubles
Nhân viên 18,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Synchrony Financial decreased tính đến 12.50% và có tổng là 11.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 201.73% đến 4.18B. Tài sản ròng increased tính đến 7.51% đến 13.66B và EPS increased từ 2.27 đến 7.34.
SYF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
92.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.98%
Biên Hoạt động
44.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.54%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.73B
2.95B
3.03B
3.15B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.13B
803M
922M
793M