Stocks-SYNA-Synaptics Inc.

SYNA Synaptics Inc.

112.21 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Synaptics Inc. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.4B
Phạm vi trong ngày
106.58
-
113.97
Phạm vi 52 tuần
67.50
-
129.02
Khối lượng (3 tháng)
355.36K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-56.22
Doanh thu
1.03B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
125.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
48
Thấp
Ngành 
Trung bình 55 
48
Môi trường
51
Xã hội
46
Quản trị