StocksSynaptics Inc.SYNA

SYNA

Synaptics Inc.

137.74 -6.40 (-4.44%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
137.74
B
138.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó144.15
Trong Ngày 135.77 - 141.08
Trong 52 Tuần 109.20 - 298.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)435.66K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.94%
Beta1.426
Vốn hóa thị trường5.71B
Hệ số P/E22.77
Doanh thu1.74B
EPS6.3324
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Michael E. Hurlston, MBA
Nhân viên 1,463

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Synaptics Inc. increased tính đến 29.87% và có tổng là 1.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 223.49% đến 257.50M. Tài sản ròng increased tính đến 30.93% đến 1.27B và EPS increased từ 2.08 đến 6.33.
SYNA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.10%
Biên Hoạt động
23.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.61%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
372.7M
420.5M
470.1M
476.4M
Lợi nhuận Gộp
215M
215.9M
241.8M
289.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
87.3M
N/A
99.4M
157.4M
Thu nhập Ròng
40.2M
69.5M
64.9M
82.9M