Stocks-TBCG.L-TBC Bank Group PLC

TBCG.L TBC Bank Group PLC

2925.61 0 (0%)
Giao dịch

TBC Bank Group PLC giá

1.74% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
1.63B
Phạm vi trong ngày
2805.79
-
2930.60
Phạm vi 52 tuần
2031.95
-
3065.40
Khối lượng (3 tháng)
40.26K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.96
Doanh thu
1.21B
Thảo luận Hàng đầu
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q4 2023 của $TBCG.L (TBC Bank Group PLC) dự kiến sẽ được phát hành
16
T2
Báo cáo
Q4, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
Thông báo cho tôi
TBCG.L
TBCG.L
TBC Bank Group PLC
2925.61
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
$TBCG.L (TBC Bank Group PLC) Q4 2023 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $TBCG.L (TBC Bank Group PLC) dự kiến sẽ được phát hành
9
T11
Báo cáo
Q3, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
TBCG.L
TBCG.L
TBC Bank Group PLC
2925.61
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$TBCG.L (TBC Bank Group PLC) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
TBCG.L
TBC Bank Group PLC
2925.61
0 (0.00%)
Giao dịch
MarketUpdates
$TBCG.L (TBC Bank Group PLC) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 50 
75
Môi trường
50
Xã hội
58
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua