StocksTP ICAP PLCTCAP.L

TCAP.L

TP ICAP PLC

175.64 -2.79 (-1.56%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
175.64
B
176.36