Stocks-TDC-Teradata Corp

TDC Teradata Corp

35.29 0.37 (1.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư