Stocks-TDOC-Teladoc Health Inc

TDOC Teladoc Health Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Teladoc Health Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.41B
Phạm vi trong ngày
20.03
-
20.70
Phạm vi 52 tuần
15.00
-
31.92
Khối lượng (3 tháng)
3.99M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.84
Doanh thu
2.58B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
19.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 48 
33
Môi trường
47
Xã hội
66
Quản trị