Stocks-TECK-Teck Resources Ltd

TECK Teck Resources Ltd

35.29 1.09 (3.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 35.29
Trong Ngày 34.59 - 35.73
Trong 52 Tuần 24.70 - 46.79
Khối lượng trung hình (3 tháng) 3.93M
Lợi nhuận trong 1 năm -12.81%
Beta1.1895
Vốn hóa thị trường 18.14B
Hệ số P/E7.27
Doanh thu14.39B
EPS4.8568
Cổ tức (Lợi suất) 0.369017 (1.05%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp
Coal
Tổng Giám đốc Điều hành
Jonathan Price, MBA
Nhân viên
12,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Teck Resources Ltd decreased tính đến 35.30% và có tổng là 2.31B. Thu nhập ròng increased tính đến 226.80% đến 189.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 19.57B và EPS increased từ -0.28 đến 0.38.
TECK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.62%
Biên Hoạt động
42.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.69%
04/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
3.97B
4.53B
3.57B
2.31B
Lợi nhuận Gộp
1.98B
2.57B
1.44B
805.09M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.89B
2.57B
1.44B
446.37M
Thu nhập Ròng
1.23B
1.31B
-149.29M
189.3M