Stocks-TEF-Telefonica SA (US)-ADR

TEF Telefonica SA (US)-ADR

3.86 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Telefonica SA (US)-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
21.98B
Phạm vi trong ngày
3.82
-
3.85
Phạm vi 52 tuần
3.71
-
4.51
Khối lượng (3 tháng)
919.13K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.96
Doanh thu
43.44B

Tin tức mới nhất về Telefonica SA (US)-ADR

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
70
Môi trường
62
Xã hội
39
Quản trị

Mọi người cũng đã mua