StocksTelefonica SA (US)TEF

TEF

Telefonica SA (US)

4.56 -0.02 (-0.44%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.54
B
4.57
Hàng đầu