Stocks-TEM.L-Templeton Emerging Markets Investment Tr

TEM.L Templeton Emerging Markets Investment Tr

146.38 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Templeton Emerging Markets Investment Tr giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.1B
Phạm vi trong ngày
145.78
-
147.58
Phạm vi 52 tuần
138.39
-
161.16
Khối lượng (3 tháng)
1.15M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
10.55
Doanh thu
244.03M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
48
Thấp
Ngành 
Trung bình 47 
50
Môi trường
38
Xã hội
65
Quản trị