StocksTemenos LtdTEMN.ZU

TEMN.ZU

Temenos Ltd

67.02 2.92 (4.56%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
67.02
B
67.30

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó67.02
Trong Ngày 63.92 - 67.10
Trong 52 Tuần 63.56 - 142.12
Khối lượng Trung bình (3 tháng)232.44K
Lợi nhuận trong 1 năm-47.37%
Beta0.118
Vốn hóa thị trường4.83B
Hệ số P/E30.58
Doanh thu913.71M
EPS2.2056
Cổ tức (Lợi suất)0.85 (1.27%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/04/202205/07/202213/09/202270.0080.0090.00100.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Max Chuard
Nhân viên 8,661

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Temenos Ltd increased tính đến 6.15% và có tổng là 884.10M. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.51% đến 158.51M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.50% đến 432.60M và EPS decreased từ 2.24 đến 2.19.
TEMN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.02%
Biên Hoạt động
25.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.56%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
212.64M
267.36M
203.87M
229.83M
Lợi nhuận Gộp
116.08M
167.81M
107.4M
126.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
43.53M
92.69M
37.25M
51.33M
Thu nhập Ròng
25.95M
70.99M
25.53M
35.4M