StocksTelecom Plus PLCTEP.L

TEP.L

Telecom Plus PLC

2078.13 -39.96 (-1.89%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2078.13
B
2091.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2118.09
Trong Ngày 2073.13 - 2133.08
Trong 52 Tuần 990.11 - 2252.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)130.03K
Lợi nhuận trong 1 năm101.16%
Beta0.1625
Vốn hóa thị trường1.68B
Hệ số P/E47.33
Doanh thu967.43M
EPS0.45
Cổ tức (Lợi suất)0.57 (2.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202229/07/20221400.001600.001800.002000.002200.002400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Stuart Burnett; Andrew James Ronald Lindsay
Nhân viên 1,994

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Telecom Plus PLC increased tính đến 12.33% và có tổng là 967.43M. Thu nhập ròng increased tính đến 7.51% đến 35.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.20% đến 205.57M và EPS increased từ 0.41 đến 0.45.
TEP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
18.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.90%
Biên Hoạt động
5.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.23%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
804.44M
875.77M
861.2M
967.43M
Lợi nhuận Gộp
138.34M
156.47M
161.87M
177.25M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
48.84M
44.61M
50.61M
Thu nhập Ròng
32.83M
35.76M
32.56M
35M