Stocks-THC-Tenet Healthcare Corp

THC Tenet Healthcare Corp

88.09 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Tenet Healthcare Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
8.95B
Phạm vi trong ngày
87.44
-
89.94
Phạm vi 52 tuần
49.61
-
91.28
Khối lượng (3 tháng)
1.2M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.21
Doanh thu
20.55B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
111.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
44
Thấp
Ngành 
Trung bình 45 
48
Môi trường
60
Xã hội
33
Quản trị