Stocks-THO-Thor Industries Inc

THO Thor Industries Inc

118.42 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Thor Industries Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.31B
Phạm vi trong ngày
116.12
-
118.39
Phạm vi 52 tuần
74.32
-
121.76
Khối lượng (3 tháng)
432.23K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
21.86
Doanh thu
10.51B

Tin tức mới nhất về Thor Industries Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
105.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
54
Môi trường
58
Xã hội
61
Quản trị

Mọi người cũng đã mua