StocksThor Industries IncTHO

THO

Thor Industries Inc

82.08 -2.10 (-2.49%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
82.08
B
82.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó84.18
Trong Ngày 80.36 - 83.47
Trong 52 Tuần 66.16 - 128.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.06M
Lợi nhuận trong 1 năm-30.50%
Beta1.4815
Vốn hóa thị trường4.6B
Hệ số P/E4.31
Doanh thu16.08B
EPS19.5717
Cổ tức (Lợi suất)1.72 (2.10%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202270.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Recreational Products
Tổng Giám đốc Điều hành Robert W. Martin
Nhân viên 31,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2021: Doanh thu của Thor Industries Inc increased tính đến 50.79% và có tổng là 12.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 198.52% đến 660.87M. Tài sản ròng increased tính đến 25.69% đến 2.95B và EPS increased từ 4.03 đến 11.85.
THO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.74%
Biên Hoạt động
9.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.38%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
3.59B
3.96B
3.88B
4.66B
Lợi nhuận Gộp
565.89M
622.21M
631.93M
857.52M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
315.76M
326.33M
364.48M
N/A
Thu nhập Ròng
231.32M
244.8M
265.64M
346.02M