StocksGentherm IncorporatedTHRM

THRM

Gentherm Incorporated

92.18 -0.19 (-0.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
92.18
B
93.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó92.38
Trong Ngày91.73 - 94.10
Trong 52 Tuần60.89 - 98.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)271.36K
Lợi nhuận trong 1 năm39.79%
Beta1.0988
Vốn hóa thị trường3.07B
Hệ số P/E28.75
Doanh thu1.09B
EPS3.2129
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành Phillip M. Eyler, MBA
Nhân viên 11,519

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Gentherm Incorporated decreased tính đến 6.03% và có tổng là 913.10M. Thu nhập ròng increased tính đến 22.15% đến 59.69M. Tài sản ròng increased tính đến 21.12% đến 586.33M và EPS increased từ 1.47 đến 1.81.
THRM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.78%
Biên Hoạt động
12.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.98%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
288.88M
288.54M
266.01M
243.38M
Lợi nhuận Gộp
92.87M
87.19M
78.68M
68.94M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
44.43M
41.06M
33.23M
21M
Thu nhập Ròng
33.99M
32.91M
24.79M
15.69M