StocksThyssenKrupp AGTKA.DE

TKA.DE

ThyssenKrupp AG

5.96 -0.49 (-7.63%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.97
B
5.98

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.96
Trong Ngày 5.96 - 6.36
Trong 52 Tuần 5.96 - 11.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.46M
Lợi nhuận trong 1 năm-29.85%
Beta0.0461
Vốn hóa thị trường3.7B
Hệ số P/E4.06
Doanh thu37.74B
EPS1.465
Cổ tức (Lợi suất)0.15 (2.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Martina Merz
Nhân viên 101,275

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của ThyssenKrupp AG increased tính đến 17.47% và có tổng là 10.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 374.59% đến 579.00M. Tài sản ròng increased tính đến 11.62% đến 12.75B và EPS increased từ 0.17 đến 0.91.
TKA.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.64%
Biên Hoạt động
3.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-10.56%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
8.68B
9.44B
9.02B
10.6B
Lợi nhuận Gộp
1.25B
1.2B
1.19B
1.81B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
252M
113M
213M
765M
Thu nhập Ròng
147M
132M
122M
579M