ETF20+ Year Trsy Bond IsharesTLT

TLT

20+ Year Trsy Bond Ishares

118.66 -1.25 (-1.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
118.66
B
118.90

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó119.91
Trong Ngày 118.18 - 120.57
Trong 52 Tuần 108.01 - 154.96
Lợi nhuận trong 1 năm-21.07%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00145.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC