StocksTullow OilTLW.L

TLW.L

Tullow Oil

47.14 -0.10 (-0.21%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
47.14
B
47.34

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó47.14
Trong Ngày46.77 - 48.28
Trong 52 Tuần12.99 - 66.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)11.64M
Lợi nhuận trong 1 năm79.72%
Beta-0.3165
Vốn hóa thị trường674.47M
Hệ số P/E1.68
Doanh thu1.09B
EPS-0.6908
Cổ tức (Lợi suất)0.0373 (7.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/02/202128/04/202108/07/202130.0040.0050.0060.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành Rahul Dhir, MBA
Nhân viên 473

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Tullow Oil decreased tính đến 30.39% và có tổng là 918.15M. Thu nhập ròng increased tính đến 28.27% đến -952.54M. Tài sản ròng decreased tính đến 120.69% đến -153.63M và EPS increased từ -0.95 đến -0.68.
TLW.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
26.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
-54.81%
Biên Hoạt động
15.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-42.70%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
1.25B
1.39B
1.32B
918.15M
Lợi nhuận Gộp
353.08M
646.77M
526.05M
116.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
288.86M
464.83M
457.7M
-23.08M
Thu nhập Ròng
-146.37M
64.05M
-1.33B
-952.54M