Stocks-TMPL.L-Temple Bar Investment Trust PLC

TMPL.L Temple Bar Investment Trust PLC

222.67 -0.99 (-0.44%)
Đầu tư
0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
760.07M
Phạm vi trong ngày
221.67
-
223.66
Phạm vi 52 tuần
194.91
-
254.57
Khối lượng (3 tháng)
93.67K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
3.37
Doanh thu
239.15M
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về Temple Bar Investment Trust PLC

Temple Bar Investment Trust plc được thành lập từ năm 1926 và là quỹ tín thác đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của Vương quốc Anh trên các lĩnh vực khác nhau. Kể từ năm 2002, danh mục đầu tư này đã được điều hành bởi Alastair Mundy và đội ngũ nhân viên của ông, và tính đến tháng 1/2018, quỹ tín thác này đã có hơn 30.000 nhà đầu tư. Quỹ tín thác này đã được AIC công nhận là Anh hùng Cổ tức sau khi tăng cổ tức trong hơn 20 năm liên tiếp. Temple Bar Investment Trust có sự thiên vị đối với các công ty thuộc chỉ số FTSE 350. Hãy theo dõi và giao dịch TMPL.L để biết thêm tin tức và cập nhật.
-
Nhân viên
GB
Trụ sở
1926
Thành lập
Show More

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
40
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 47 
36
Môi trường
34
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua