Stocks-TMUS-T-Mobile US Inc

TMUS T-Mobile US Inc

152.41 0.60 (0.40%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó152.41
Trong Ngày 149.41 - 152.31
Trong 52 Tuần 101.42 - 154.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.33M
Lợi nhuận trong 1 năm31.72%
Beta0.8145
Vốn hóa thị trường189.62B
Hệ số P/E124.75
Doanh thu80.08B
EPS1.2217
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022125.00130.00135.00140.00145.00150.00155.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wireless Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Mike Sievert
Nhân viên 75,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của T-Mobile US Inc increased tính đến 17.14% và có tổng là 80.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 10.20% đến 3.02B. Tài sản ròng increased tính đến 5.75% đến 69.10B và EPS decreased từ 2.65 đến 2.41.
TMUS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.67%
Biên Hoạt động
14.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.54%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
20.79B
20.12B
19.7B
19.48B
Lợi nhuận Gộp
7.47B
N/A
7.04B
8.54B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.31B
N/A
1.19B
3.71B
Thu nhập Ròng
422M
713M
-108M
508M