StocksTravis PerkinsTPK.L

TPK.L

Travis Perkins

1349.78 -50.46 (-3.60%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1349.78
B
1353.22

TPK.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký