StocksTarga Resources CorpTRGP

TRGP

Targa Resources Corp

69.53 1.52 (2.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
69.42
B
69.65

TRGP Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký