Stocks-TRGP-Targa Resources Corp

TRGP Targa Resources Corp

70.91 0.65 (0.93%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư