StocksTarga Resources CorpTRGP

TRGP

Targa Resources Corp

57.74 0.38 (0.66%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
57.69
B
57.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó57.74
Trong Ngày57.19 - 59.32
Trong 52 Tuần26.91 - 59.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.39M
Lợi nhuận trong 1 năm114.65%
Beta2.0701
Vốn hóa thị trường13.13B
Hệ số P/E48.65
Doanh thu14.76B
EPS1.1791
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (0.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202242.5045.0047.5050.0052.5055.0057.5060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil Refining Or Marketing
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew J. Meloy, CFA
Nhân viên 2,372

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Targa Resources Corp decreased tính đến 4.60% và có tổng là 8.27B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3,316.02% đến -1.33B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 6.20B và EPS decreased từ -1.43 đến -7.26.
TRGP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.14%
Biên Hoạt động
13.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.03%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.92B
3.63B
3.42B
4.46B
Lợi nhuận Gộp
731.5M
409.1M
310.2M
432.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
657.2M
344.1M
245.8M
366.5M
Thu nhập Ròng
146M
227.9M
155.4M
288M