StocksTrigano SATRI.PA

TRI.PA

Trigano SA

121.90 -10.50 (-7.93%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
121.89
B
122.41

TRI.PA Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký