Stocks-TRN.MI-Terna SPA

TRN.MI Terna SPA

7.318 0 (0%)
Giao dịch

Terna SPA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
14.66B
Phạm vi trong ngày
7.289
-
7.401
Phạm vi 52 tuần
6.912
-
8.230
Khối lượng (3 tháng)
3.67M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.84
Doanh thu
3.05B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
7.78

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
73
Môi trường
66
Xã hội
53
Quản trị

Mọi người cũng đã mua